Letošního 18. setkání hornických měst a obcí se účastnilo 841 registrovaných osob. Ve slavnostním hornickém průvodu šlo více jak 900 účastníků v kytlích a historických hornických krojích z hornických měst a obcí České republiky, Slovenska, Rakouska, Německa a Polska, a to s celkem 61 prapory a 5 hornickými kapelami.

Mezi čestnými hosty letošního setkání byli

  • rektor Montanuniversität Leoben Univ.-Prof. Dr. Wilfried Eichlseder,
  • děkan HGF VŠB-TU Ostrava prof. Ing. Vojtěch Dirner, CSc.,
  • předseda ČBÚ Ing. Ivo Pěgřímek,
  • místopředseda Senátu PČR MUDr. Přemysl Sobotka,
  • předseda Poslanecké sněmovny PČR Jan Hamáček,
  • předseda vlády ČR Mgr. Bohuslav Sobotka.

Zdař Bůh

Kontakt

18. setkání HMO fotogalerie


 

SEO